بی حوصله ام!!!

 

 

 

مدت هاست دلم برای کسی تنگ نمی شود
    چشم انتظار کسی نیستم
       و دلم به هوای کسی هری به زمین نمی ریزد
     پلک دلم که هیچ ، حتی پلک چشم هایم هم نمی پرد


  خسته نیستم
  افسرده هم!
  فقط بی حوصله ام
      و این شاید تنها به خاطر هوای خاص بهار باشد
      هوای بی تعلق و بی قاعده و سر به هوای بهار

  دلم تابعی از بهار است
        یکهو می گیرد... می بارد...
  ... دچار حسی شبیه زلالی می شود
و باز با نوری گرم و کسل کننده ، رخوتی سخت به خود می گیرد
   و دوباره بی حوصلگی..
  خماری آنچه نمی دانی چیست

آنقدر بی حوصلگی روی دلت تل انبار می شود تا دوبار ه هوای دلت می گیرد و می بارد
      با این حساب دیگر فرصتی برای دلتنگی باقی نمی ماند... می ماند؟!

از دل همه آنهایی که برای من تنگ است پوزش می خواهم
  اما انتخاب تنهایی ، تنها انتخابی است که هوای بهار ، بدجور آن را می طلبد.

نوشته شده توسط در ۱۳۸٩/٢/٢٥ نظرات () |
 

 

 

 

نکند دست از یاد من شسته ای و مرا برای همیشه از خانه ات رانده ای؟
نکند از من فاصله گرفته باشی؟!
نکند تو مرا رویگردان از خویش یافته ای و از چشمت افتاده ام؟
نکند تو شنیدن دعای مرا دوست نداری؟
نکند ... می دانی این تردید ها چه می کند با بنده ات؟!

 

از دعای ابوحمزه ثمالی

 

 

 

 

پ.ن١: گاهی تایپ کردن هم حوصله می خواد!!!

نوشته شده توسط در ۱۳۸٩/٢/٧ نظرات () |