به صد مرگ سخت
به صد مرگ سخت تر
در زندگی لحظاتی هست
که به صد مرگ سخت تر می ارزند!
خاطره یی شاید...
... ... رویایی...
اتفاقی...

حسین پناهی
نوشته شده توسط در ۱۳٩۱/۳/٢ نظرات () |