باید نامش معجزه باشد

به یکباره آمدن

به یکباره دل کندن

به یکباره دل بستن..

باید معجزه باشد

وجود آن همه اطمنیان در قلب

که گام هایت نلرزند

که دست هایت کوتاه نشوند

که عزمت کم نیاید ..

که دلت گرم باشد به بودنش

به همیشه در کنارت بودنش...

برایمان مهم بود

بی اندازه مهم بود لحظه وقوع آن معجزه...

اسمش را تولد گذاشتیم...

 

و امروز 24 ساله شدم..

 

 

 

 

نوشته شده توسط در ۱۳٩۱/۱۱/٢٠ نظرات () |