قشنگی چندتا اجبار رو دیدی؟

 

اینکه همیشه و هر لحظه یکی باشد که هی بگویدت که فلان باشی، این باشی ، آن باشی ، این طور درست است، آن طور درست تر است، آن طوری که باشی که به ایده ی توی ذهن من نزدیکتر میشوی، اگر این بشوی کمی نزدیک می شوی به چیزی که من می گفتم باشی و .. اینکه یکی باشد که تو انقدر برایش مهم باشی که لحظه لحظه ات را ببیند خیلی خوب است، خیلی خیلی خوب است..

اصلا خود عاشقی همین است و خدای ما چنین عاشقی است...

نوشته شده توسط در ۱۳٩٢/٥/٢٠ نظرات () |