1, 2 , 3 .... هدفمندی....

 

 

 

نور هست
هوا هست
صدا هست
رنگ هست
حس هست
درد هست

و این ها یعنی روز دیگری آغاز شده است
تو بی شک بی خبر مانده ای
که همچنان ریشه های متزلزلت را در مردابی که در خود غرق شده است ،
به حرکت در می آوری
خوب نگاه کن،‌

ببین...هنوز پلک خواهم زد
تا مطمئن شوی در ارسال فرکانس از جانب فرستنده مشکلی پیش نیامده است

هنوز ریه هایم
 با همان شهامت و بی قیدی گذشته، مولکول های کوچک هوا را می بلعند

سوخت ریه هایم را که سهمیه بندی نکرده بودند
که اینگونه کارت های بی مصرف سوخت را به رخم می کشی

 

می بینی،
دیگر کار از کار گذشته
دیگر چیزی برای جولان دادن نداری


نور چشمانم
رنگ نگاهم
گرمی نفس هایم
اب دیدگانم
و قدرت برقراری ارتباطم با هر چه به من مربوط می شد
ربطی به یارانه ها نداشت
پس نیش باز شده تا بنا گوشت را ببند
من همان که بودم خواهم ماند
با این تفاوت که حالا همه چیز هدفمند شده است
و فاصله ام با تو  هر روز بیشتر و بیشتر می شود
تو بهتر است به فکر خود باشی
که دیگر اثری از تو باقی نخواهد ماند

ای بیچاره خط فقر...پ.ن1: خوب که نگاه کنی می بینی 6 ماه همچین زیادم نیست... سخته 6 ماه چیزی نخری؟!
پ.ن2:هدفمندی را در سه کلمه شرح دهید!!!!
پ.ن3:.....
پ.ن4: لباس مشکی هامون هنوز به تنه مون جلا می دن...

نوشته شده توسط در ۱۳۸٩/٩/٢٩ نظرات () |