مشترک مورد نظر, تا اطلاع ثانوی هنگ می باشد!

 

 

 

 

 

ابری سپید و پاک
در چارچوب ِ پنجره باز ِ این اتاق
چون قاب عکس منظره ای شاد،
                        خفته است

در بیکران نیلی دریای آسمان
چون کشتی سپید
با بادبان باز
            لنگر فکنده است

احساس مبهمی ز نهان گاه خاطرم
         پا می نهد برون:
ای کاش همچو ابر، دلم پاره پاره بود
         اما چو ابر، کاش
                    آزاد بود و بستر پاک ستاره بود.

 


         .: سید علی موسوی گرمارودی:.

 

 

 

 

پ.ن1: ایام امتحانات تسلیت باد.
پ.ن2: منو تو غم خودتون شریک بدونین ... به عبارتی اوضاع جوریه که انگار خودم صاحب عزام!
پ.ن3: به دعای تک تک کسایی که به طریقی منو می شناسن احتیاج دارم در حد ِ...
پ.ن4: به هیچ وجه به دلتون راه ندین من شبه امتحانیما... اصلا گناه ِ این فکرا.
پ.ن5:....
پ.ن6: یا رب این نوگل خندان که سپردی بمنش، می سپارم به تو از چشم حسود چمنش!
پ.ن7: مرا می بینی و هردم زیادت میکنی دردم، ترا می بینم و میلم زیادت میشود هردم...
پ.ن8: به سامانم نمی پرسی نمیدانم چه سر داری، به درمانم نمی کوشی نمیدانی مگر دردم.
پ.ن9: ....
پ.ن10: پر‌ ِ پروانه های عاشق، توی آتیش توی دوده، تا بوده همین بوده، تا بوده همین بوده..
پ.ن11: صورت بچه های زهرا، یا سرخ ِ یا کبوده ، تا بوده همین بوده، تا بوده همین بوده...

نوشته شده توسط در ۱۳۸٩/۱٠/۱٥ نظرات () |