....

 

 

 

 

"...علم می گوید ماهی به خاطر دور شدن از آب، به دلایل طبیعی، می میرد.
اما هر کس یک بار بالا و پایین پریدن ماهی را دیده باشد تصدیق می کند،
که ماهی از بی آبی به دلیل طبیعی نمی میرد. ماهی به خاطر  ِ آب خودش
را می کشد!"

                                  .: بی وتن، رضا امیر خانی:.

 

 

 


پ.ن1: بچه که بودم، از نیمه اسفند که ماهی قرمزا میومدن به مادرم اصرار
می کردم ماهی بخره، اینقدر باهاش ور می رفتم و وقت ِ عوض کردن آب
فشارش می دادم که به هفته نکشیده میمرد، منم وسط باغچه یه قبر کوچولو
درست می کردم و دوباره اصرار برای خرید یه ماهی دیگه...

پ.ن2: تو همه جنایت های گفته شده برادر کوچیکمم به اندازه من نقش داشت!
پ.ن3:...

 

نوشته شده توسط در ۱۳۸٩/۱٢/٩ نظرات () |