.....

 

 

حکومت هایی که معنی دوست داشتن را نمی فهمند ، نفرت انگیزند و نفرت انگیزترین چیزی که خداوند  ِ خدا رخصت داد تا ابلیس به انسان هدیه کند، حکومتی است که عشق را نمی فهمد..

یک ملت عاشق ملتی است که هنگام نعره کشیدن، به هنگام جنگیدن، چگونه نعره کشیدن و چگونه جنگیدن را خوب می داند.

به امید نابودی ظلم و پیروزی حق...

 

 

پ.ن١: اینجا را بخوانید..

 

نوشته شده توسط در ۱۳٩٠/۱/۸ نظرات () |