حرف برای گفتن دارم اما .... نمی گویم!!!

 

 

 

نه
نمی دونم
آره
شاید
باشه،

حتما
ها؟!
آهان
خوب
اوهوم
.
.
.
.
.
.
.


وقتی همه واژه ایت ته بکشد ، می شوی لنگه دیگر من
به گمانم نیاز اساسی دارم به چند جلسه ی فشرده ی گفتار درمانی..

تنبلی می کنم برای حرف زدن ،....

 

 

نوشته شده توسط در ۱۳٩٠/۱/۱٥ نظرات () |