حدیث کساء بخوانیم برای درد ِ پهلوی مادر..
برای صورت کبودش..
برای تنهایی مردی که قامتش شکست بین در و دیوار...

 

 

 

بی معرفتی نزدیکان بماند، 
گستاخی دشمنان هم به کنار،
عالم چگونه به تماشای آن واقعه نشست؟!

 

 

 

 

 

پ.ن1: شما هم این روزا امن یجیب را زیر لب زمزمه کنید، شاید درد های مادر آرام بگیرد..
پ.ن2: چگونه تاب بیاوریم و آمین بگوییم بعد از دعایت؟!

 

 

نوشته شده توسط در ۱۳٩٠/۱/٢٩ نظرات () |