برایم قدری آه بیاور
و مشتی  خاک
نفس هایم از رنگ و لئاب افتاده اند....

 

 

 

 

نوشته شده توسط در ۱۳٩٠/٢/٢٧ نظرات () |