و هو شهر الرمضان..

 

 

 

ستایش خدای را که قرار داد از آن طریق یکی را ماه خود، ماه رمضان که ماه روزه گرفتن و ماه اسلام است. ماه پاکیزگی و ماه آزمایش و ماه قیام اهل ایمان است( ماهی که خداوند در  آن برای هدایت خلق و برهان اهل ایمان و تشخیص راه حق از باطل قرآن را نازل گردانید)

پروردگارا بر محمد و آل پاکش درود فرست و الهام فرما بر ما معرفت و تفضیل و جلال و احترامات این ماه را و توفیق به حفظ آنچه در این ماه حرام کردی و ما را به روزه داشتن آن با نگه داشتن اعضاء از گناهانت و به کار بردن آنچه در این ماه تو را خوشنود سازد تا هیچ به گوشهایمان سخن لغو نشنویم و چشمان ما به جانب لهو و لعب نشتابد تا آنکه دراز نکنیم دست هایمان را به جانب کاری ممنوع و قدم بر نداریم به راهی ناروا.

خداوندا، تمام این ماه را به طاعتت مشحون ساز و زینت بخش تمام اوقات ما را به عبادتت و مارا یاری کن تمام روزهای این ماه را به روزه داشتن و شبها همه به نماز و زاری به حضرتت کردن و خشوع و تذلل در پیشگاه عظمتت نمودن به پایان برسانیم تا آنکه این ماه روزش بر ما به غفلت از خدا نگذرد و شبش به تفریط پایان نیابد.

 


.: بخش هایی از دعای وارد شدن به ماه مبارک رمضان ، صحیفه سجادیه:.

 

 

نوشته شده توسط در ۱۳٩٠/٥/۱٠ نظرات () |