ما، اهانت به امام شهیدمان را تاب نیاوردیم.

 

 

 

چیزی تمام وجودت را به جوش و خروش آورد،
دیگر تاب نیاوردی
آنچه رخ داده بود، شبیه هیچ کدام از بازی های سیاسی شان نبود
اصلا شبیه هیچ کدام از بدرفتاری هایی که تا آن روز از هم کیشانت دیده بودی، نبود..
تیری بود که روشن ترین نقطه اعتقاداتت را نشانه رفته بود..
هنگامه ی درنگ به پایان رسید..

 


و
ما
دیگر نمی توانستیم اهانت به امام شهیدمان را تاب بیاوریم

 

 


 و این گونه بود که 9 دی رقم خورد.

 

 

 

 


پ.ن1:تعجبم از کسانی است که هنوز که هنوز است از برخی می خواهند موضع شان را مشخص کنند.
پ.ن2: مصلما ً آنچه پس از انتخابات 88 رخ داد در هیچ نقطه ایی به پایان نخواهد رسید.
پ.ن3:حواسمان باشد میدان را برای فاجعه ای دوباره و هتک حرمتی دیگر باز نگذاریم..
پ.ن4:....

 

 

نوشته شده توسط در ۱۳٩٠/۱٠/۸ نظرات () |